Mechanics of Materials
(Mechanics of Materials)

 
 This course requires an enrolment key
 
 

หน่วยแรงงานและความเค้น โครงสร้างชนิดรับแรงดึง แรงอัด แรงเฉือนและ แรงบิด หมุดย้ำ ทรงกระบอก เปลือกยาง ข้อต่อ คาน สปริงขดและสปริงใบ

This course requires an enrolment key