>เทคโนโลยีของแป้งเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
(FPT-364)

 

เทคโนโลยีของแป้งเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์  : Starch Technology for Product Development