วิชาคณิตศาสตร์ ค.22101
(สมการ ค.22101)

 

ทบทวนสมบัติต่าง ๆ

การแก้สมการ