กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
(คำควบกล้ำชั้นป.3)

 

คำควบกล้ำ (อักษรควบ) หมายถึง พยัญชนะสองตัวเขียนเรียงกันอยู่ต้นพยางค์ และใช้สระเดียวกัน