สังคมศึกษา ม.3
(S 23101)

 
 This course requires an enrolment key
 
 

ทวีปอเมริกาเหนือ ( ขนาด ที่ตั้ง อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ  ลักษณะทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม)

This course requires an enrolment key